Ecoturism

Veseud 11 respectă principiile ecoturismului, desfășurând și promovând acele forme de turism care au un impact negativ minim asupra mediului şi asupra comunităților locale, maximizând în același timp impactul pozitiv asupra economiei locale. Veseud 11 face eforturi susținute pentru respectarea principiilor ecoturismului și totodată sprijină demersul de dezvoltare a Destinației ecoturistice din Tansilvania în